Omdømme

Hva betyr omdømme for butikken?

10. januar 2020   09:00

Det er mange faktorer som skal stemme for å få den mest lojale kunden. Fokuset har vært på butikkens utforming, varepakken og de ansattes evne til å yte riktig og god service. Hva betyr alt dette om butikkens omdømme endres, ikke innfris eller kundene ikke kommer til butikken?

Merkevarens omdømme styrkes bl.a. ved:

Trusler i retail

Butikkene står i dag overfor mange trusler. Mange snakker om at netthandel er den store utfordreren. Denne handelen utgjør bare 5-6% i dag.  Andre snakker om at man ikke klarer å møte konkurransen med dagens priser. Selvfølgelig dreier det seg om så mye, mye mer. Under ser du en oversikt over noen av de faktorene som truer og utfordrer dagens butikkonsepter.

Retail omdømme

Ingen kunder er like

Morgendagens forbrukere er dagens unge. Disse kundene har andre preferanser enn andre og er bl.a. opptatt av temaer som:

På samme måte som butikkene opplever bransjeglidning, vil de fremover også oppleve at disse preferansene sprer seg til andre kundegrupper.

Fokuserer dere på omdømme?

Et annet forhold som ofte overses, er bedriftens omdømme. Dette omdømmet er butikken ofte selv ansvarlig for sammen med markedsføringen. Hvordan ønsker dere å bli oppfattet av kunden? Med dagens raske og åpne medielandskap, lønner det seg å ha et svært bevisst forhold til hvordan dere fremstår sammenlignet med hvordan dere ønsker å fremstå.

Dere kan starte med å spørre dere selv:

Morgendagens vinnere i retail har en bevisst holdning til og en strategisk plan for temaene over.

Deres omdømme påvirkes alltid

Et eksempel på dette er en kjede som nylig gikk konkurs. Kjeden hadde vært i markedet i mange år. De hadde gode lokasjoner på kjøpesentre over hele Norge, et godt og innarbeidet navn og produktene var kjente merkevarer. Hvorfor gikk de så konkurs? Det skal ikke vi ta stilling til her, men heller se nærmere på noe av det som skjedde etterpå.

Kjeden ble raskt kjøpt opp. I media var det mye skriverier og ikke alltid med positivt fortegn. Flere av butikkene ble raskt stengt. De gjenværende, gode butikkene med fine produktpresentasjoner hadde plutselig opphørssalg! Altså var fokuset på salg og billige produkter. Overalt i butikkene var det plakater som kommuniserte budskapet.

På fasadene, stod fortsatt det samme butikknavnet som var innarbeidet over mange år. Mange års opparbeidet posisjon, kjennskap, omdømme og preferanse ble i løpet av kort tid påvirket. Kanskje ble det revet eller bygget ned. Hvilken posisjon har de gjenværende butikkene i markedet etter dette? Hva er omdømmet nå? Hva tenker kundene? Hvor handler kundene når opphørssalget er over?

God eller dårlig påvirkning?

Hvordan omdømmet til denne kjeden ble påvirket vil fremtiden vise. På spøk sier mange at «all reklame er god reklame». Eksemplet over er ikke enestående og det vil nok skje igjen. Med en holistisk tilgang til arbeidet med omdømme kan dere kanskje unngå uforutsette effekter i fremtiden.

Hvilket omdømme ble resultatet av deres kunders møter med dere i dag?

 

Les flere blogger!

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev til høyre på siden her!

Merkelapper:    
Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Nytt og nyttig Vis alle ›

Meld deg på vårt nyhetsbrev!