SeeYou Consulting

SeeYou Consulting

– Setter deres kunder i sentrum gjennom innsikt.
– Gir dere kunnskap og kompetanse til å håndtere fremtiden.
– Tilbyr utviklingsprosesser tilpasset deres behov og ønsker.

«SeeYou Consulting hjelper med å skape de beste kundeopplevelsene!»

Hvorfor velge SeeYou Consulting?

SeeYou kjenner retail og kundesentre i Norge. Siden 2002 har vi målt og undersøkt prestasjonene i disse bransjene. Vi vet hva kundene opplever at medarbeiderne sier og gjør. Og vi vet hva de opplever at de ikke sier og ikke gjør. Vi vet hvordan butikkens utforming bidrar til suksess og hvilke deler av utformingen som bidrar til at butikken når sitt mål.

Vår innsikt om kundeopplevelsen betyr at vi vet hvordan kundene opplever dialogen med medarbeiderne og besøket i butikken. Både hva som påvirker kundene positivt og hva som kan skape negative kundeopplevelser.

Vi kjenner atferden hos medarbeidere i både retail og kundesentre i Norge. Sammen sikrer vi at dere får den riktige effekten hos kundene.

Hvorfor SeeYou Consulting

Hva trenger dere hjelp med?

I SeeYou Consulting jobber vi med å utvikle alle deler av retail og kundesentre. Vi er en del av Retail Group – ett kommunikasjons-, innsikts- og rådgivningsmiljø og dette bidrar til at vi kan hjelpe med alle deler av forretningen.

Gjennom Retail Energy hjelper vi med kundekommunikasjon i butikk og på nett. Gjennom Retail Produksjon trykker og produserer vi alt materiell dere trenger. Og gjennom SeeYou skaffer vi innsikt om kundenes opplevelser, bevegelser og meninger.

Sammen med dere jobber SeeYou Consulting med å utvikle prestasjonene knyttet til både ledelse, salg og service. Vi sikrer den beste operative salgs- og serviceledelsen, i samsvar med deres strategier. For at dere skal nå deres mål, jobber vi med utvikling av de spesifikke kompetansene dere trenger. Gjennom undersøkelser og observasjon identifiserer vi hvilke kompetanser dere må utvikle. I felles workshoper forankrer vi hva vi skal jobbe med basert på innsikten. Vi bygger forståelse, kunnskap og kompetanse hos medarbeidere og ledere i prosessen hos dere, mens vi løpende måler utviklingen i kundeopplevelsen dere leverer.

Her er en oversikt over noen av de områdene vi utvikler sammen med dere:

Dette hjelper SeeYou Consulting med

Gjennom innsikt fra undersøkelser og observasjoner sikrer vi at vi alle faktisk jobber med utvikling av de prestasjonene som betyr mest for kundene og for resultatet. Denne innsikten gir også ledere og medarbeidere økt forståelse for både hvilken atferd de bør ha og hvorfor dette er viktig. Ledere og medarbeidere får også muligheten til å trene på den nye atferden i samlinger. Til sammen sikrer dette den ønskede atferdsendringen.

Hvordan jobber vi sammen med dere?

Sammen med Retail Group dekker våre tjenester alle behovene innenfor retail og kundesenter. For SeeYou Consulting er det vesentlig at vi sammen med dere identifiserer aktuelle behov og ønsker. Deretter velger vi de av våre tjenester som best fyller behovene og oppfyller ønskene.

Vår erfaring viser oss at «Suksessfull utvikling av kundeopplevelser» består av flere viktige deler. Og fordi alle selskaper er forskjellige og har egne behov, finner vi sammen med dere frem til hvilke deler av prosessen som er relevante for dere og hva dere har behov for. Deretter planlegger vi sammen hvordan vi gjennomfører prosessen hos dere.

Suksessfull utvikling av kundeopplevelser

 

 

Les om våre andre produkter.

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev, nede til høyre på siden her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!