Bli Mystery Shopper i SeeYou

Med over 12.000 oppdrag over hele landet hvert år, er SeeYou Norges største arbeidsgiver for Mystery Shoppere. Vil du bli med på laget?

 

Som Mystery Shopper i SeeYou kan du få mange spennende oppdrag i området der du bor. Felles for alle oppdragene er at du skal henvende deg til en bedrift som en helt vanlig kunde, og rapportere hva du opplevde i et spørreskjema etter du har utført oppdraget. Her er noen viktige punkter å vite om det å være Mystery Shopper i SeeYou.

Hvordan foregår det?

Når du registrerer deg som Mystery Shopper på seeyou.no, legger du inn adressen din og hvor langt unna hjemstedet du er villig til å reise for å løse et oppdrag for oss. Når det kommer ledige oppdrag innenfor ditt valgte område, vil du få varsel på mail. Da kan du logge deg inn på vår hjemmeside eller via appen og lese om de ledige oppdragene i ditt område. Du får vite hvilken butikk som skal besøkes, lønn, når oppdraget må utføres og i grove trekk hva du skal gjøre i butikken.

Dersom du finner et oppdrag du har lyst på, trykker du på en knapp for å vise at du ønsker det. Dersom flere Mystery Shoppere ønsker samme oppdrag, velger vi den vi mener er best kvalifisert. I løpet av et par dager får du beskjed om du har fått oppdraget. Da får du også prosjektmanualen, som gir deg alle detaljer om oppdraget. Denne er viktig at du leser før du besøker butikken, fordi den inneholder informasjon om hva du skal se etter, ting du skal spørre om, bilder du skal ta og alle spørsmålene du skal svare på etterpå.

Når du har besøkt butikken, må du innen 24 timer logge deg inn og svare på alle spørsmålene som hører til oppdraget.

Hvorfor skal jeg bli Mystery Shopper?

Fordi du ønsker å bidra til bedre kundeopplevelser i butikkene. Hele formålet er å gi butikkene forståelse for hvordan kundene opplever å handle der, slik at de kan gi bedre service til kundene sine. Som Mystery Shopper får du en helt spesiell mulighet til å påvirke. Dine rapporter vil bli lest av butikksjefer, kjedesjefer, markedssjefer og salgssjefer.

Rapportene fra Mystery Shopping brukes ofte som grunnlag for opplæring av nyansatte og lederutvikling i bedriftene. Dine tanker og innspill tas med i arbeidet med kjeders og kjøpesentres fremtidsstrategier, og kan påvirke hvordan arbeidet i butikken organiseres, hvordan butikkene ser ut og hva slags opplæring de ansatte skal få.

Hvor mye penger får jeg?

Lønnen varierer med hvor komplisert oppdraget er, og om oppdraget har varekjøp. Av og til er oppdraget at du skal kjøpe deg et produkt i butikken, og lønnen at du får igjen pengene men beholder produktet. Andre ganger skal du ikke kjøpe noe, og da er lønnen naturlig nok høyere. Du får betalt per oppdrag du utfører. I noen oppdrag får du også reisedekning fra hjemstedet til butikken og tilbake.

Når du registrerer deg som Mystery Shopper, inngås det en avtale som formelt gjør SeeYou til din arbeidsgiver. Dette innebærer at SeeYou betaler skatt i henhold til ditt skattekort, innberetter til selvangivelsen, betaler sosiale avgifter som arbeidsgiveravgift, utbetaler feriepenger og alt annet som er pålagt norske arbeidsgivere.

Hvilken lønn du får, hvilke produkter du eventuelt kan kjøpe og om det er reisedekning får du alltid vite før du søker på oppdraget.

Hva skal man gjøre i butikken?

Du skal alltid oppfattes som en helt vanlig kunde for butikkpersonalet du møter. I prosjektmanualen kan det stå hva slags produkt du skal være interessert i, spørsmål du skal stille til selgerne, ting du skal ta bilde av, se spesielt etter eller lignende. Som regel dikter man opp en historie som ligger så nære virkeligheten som mulig, slik at man ikke må «spille skuespill» eller føle at man lyver.

Hensikten er at ledelsen i butikken skal forstå hvordan butikken oppleves gjennom kundens øyne. Derfor er det viktig at du ikke oppfører deg som en spesielt vanskelig eller kritisk kunde. Bare gjør slik det er naturlig for deg.

Hvordan rapporterer jeg etter å ha besøkt butikken?

Når du er ferdig med oppdraget i butikken, må du rapportere hva du har opplevd i løpet av 24 timer. Hvilke spørsmål som skal besvares varierer fra oppdrag til oppdrag, men du får vite dem på forhånd i prosjektmanualen.

Rapporten du leverer leses av butikksjefer, kjedeledere, kjøpesenterledere, markedssjefer og salgssjefer. En mystery shopping rapport har stor påvirkning på menneskene som jobber i butikken, og er en del av grunnlaget når butikkjeder og kjøpesentre velger sine strategier. Som Mystery Shopper har du stor påvirkningskraft – og det er derfor veldig viktig at du er nøyaktig og korrekt både når du gjennomfører oppdraget og når du rapporterer.

Som regel er spørsmålene en kombinasjon av at du krysser av for ulike alternativer, og tekstfelter hvor vi ber deg beskrive hva du opplevde med dine egne ord. Hvor omfattende spørreskjemaet er varierer fra oppdrag til oppdrag, men normalt tar det 10-15 minutter å svare på alle spørsmålene på en god måte.

Du kan rapportere ved å logge deg inn på våre nettsider. Dersom du ønsker å bruke mobilen, anbefaler vi mobilappen MobiAudit, som du kan lese om her.

Når du har sendt inn spørreskjemaet, vil prosjektleder i SeeYou lese over for å godkjenne. Om det er noe som mangler eller vi ikke forstår, vil vi normalt ta kontakt på telefon/mail eller sender spørreskjemaet tilbake til deg i systemet sammen med en mail hvor vi forklarer hva vi lurer på. Når det er godkjent, sendes rapporten videre til oppdragsgiver. Det er ofte viktig for oppdragsgiver at det går så kort tid som mulig fra du har besøkt butikken til de har rapporten, og om noe må utbedres før vi kan godkjenne rapporten er vi opptatt av at det blir gjort raskt.

Hva slags oppdrag får jeg?

Det er veldig stor variasjon i oppdragene våre, og du velger selv hvilke oppdrag du ønsker å løse. Det kan være at du skal oppsøke en bilforhandler og være interessert i en spesiell bil. Det kan være at du skal få hjelp til å kjøpe en gave hos en kjøkkenbutikk eller bokhandel. Det kan være at du skal ringe et kundesenter og stille spørsmål om tjenestene de tilbyr. Det kan være at du skal oppsøke en frisørsalong for å klippe håret eller en restaurant for å spise et måltid.

Når du registrerer deg, ber vi om veldig mye informasjon om deg. Det aller meste er frivillig å fylle ut, men jo mer vi vet, jo flere interessante oppdrag vil du få tilgang på. Husk at du aldri blir pålagt å løse et oppdrag du ikke ønsker. Du søker bare på de oppdragene som du vil ha.

Vil du lese mer om hva vi gjør for noen av kundene våre, kan du gjerne titte litt her.

Hvem er egentlig SeeYou?

Vi er Norges største leverandør av Mystery Shopping. Nesten 5.000 mennesker er allerede registrert som Mystery Shoppere hos oss, men vi behøver alltid flere! Vi er et norsk selskap med 7 heltidsansatte rådgivere og prosjektledere, som holder til i Oslo sentrum. I løpet av et år rapporterer vi over 12.000 kundeopplevelser til ulike bedrifter. Vi deler ut Kundeserviceprisen hvor vi kårer årets beste kundesenter, vi holder foredrag og kurs og vi gjør mange ulike undersøkelser for å hjelpe oppdragsgiverne våre med å få mer fornøyde kunder. Vi er også medlem av den internasjonale organisasjonen Mystery Shopping Providers Association (MSPA).

Vi håper du har lyst til å bli Mystery Shopper hos oss! Har du fortsatt spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!