Bli Mystery Shopper i SeeYou

Med over 12.000 oppdrag over hele landet hvert år, er SeeYou Norges største arbeidsgiver for Mystery Shoppere. Vil du bli med på laget?

Som Mystery Shopper i SeeYou kan du få mange spennende oppdrag i området der du bor. Felles for alle oppdragene er at du skal henvende deg til en bedrift som en helt vanlig kunde, og rapportere hva du opplevde i et spørreskjema etter du har utført oppdraget. Her er noen viktige punkter å vite om det å være Mystery Shopper i SeeYou.

Hvordan foregår det?

Når du registrerer deg som Mystery Shopper på seeyou.no, mottar du en e-post med mer informasjon om å være Mystery Shopper. I e-posten finner du også en link til et registreringsskjema som du må fylle ut. Her legger du inn adressen din og hvor langt unna hjemstedet du er villig til å reise for å løse et oppdrag for oss og i tillegg personopplysninger om deg selv.

Når det kommer ledige oppdrag innenfor ditt valgte område, vil du få varsel på e-post. Da kan du logge deg inn på vår hjemmeside eller via vår app. Her kan du lese om de ledige oppdragene i ditt område. Du får vite hvilken butikk som skal besøkes eller hvilket kundesenter som skal kontaktes, lønnen for oppdraget, når oppdraget må utføres og i grove trekk hva du skal gjøre i butikken eller i kontakten med kundesenteret.

Dersom du finner et oppdrag du har lyst på, trykker du på en knapp for å vise at du ønsker det. Dersom flere Mystery Shoppere ønsker samme oppdrag, velger vi den vi mener er best kvalifisert. I løpet av kort tid får du beskjed om du har fått oppdraget. Da får du også tilgang til prosjektmanualen, som gir deg alle detaljer om oppdraget. Denne er det viktig at du leser før du gjennomfører oppdraget. Prosjektmanualen inneholder all informasjon om hva du skal se etter eller være oppmerksom på, ting du skal spørre om og undersøke, bilder du skal ta og alle spørsmålene du skal svare på etterpå.

Når du har besøkt butikken, må du innen 24 timer logge deg inn og svare på alle spørsmålene i spørreskjemaet som hører til oppdraget.

Hvorfor skal jeg bli Mystery Shopper?

Fordi du ønsker å bidra til bedre kundeopplevelser i butikkene og på kundesentrene. Hele formålet med Mystery Shopping er å gi butikkene og kundesentrene forståelse for hvordan kundene opplever å være i kontakt med dem, slik at de kan gi bedre service og kundeopplevelse til kundene sine. Som Mystery Shopper får du en helt spesiell mulighet til å påvirke. Dine rapporter vil bli lest av butikksjefer, kjedesjefer, markedssjefer, kundesenterledere og salgssjefer.

Rapportene fra Mystery Shopping brukes ofte som grunnlag for opplæring av nyansatte og lederutvikling i bedriftene. Dine tanker og innspill tas med i arbeidet med kundesentres, butikkers, kjeders og kjøpesentres fremtidsstrategier, og kan påvirke hvordan arbeidet i butikken organiseres, hvordan butikkene ser ut og hva slags opplæring medarbeidere og ledere skal få.

Hvor mye penger får jeg?

Lønnen varierer med hvor komplisert oppdraget er, og om oppdraget har varekjøp. Av og til er oppdraget at du skal kjøpe deg et produkt i butikken, og lønnen at du får igjen pengene, men beholder produktet. Andre ganger skal du ikke kjøpe noe, og da er lønnen høyere. Du får betalt per oppdrag du utfører. I noen oppdrag får du også reisedekning fra hjemstedet til butikken og tilbake.

Når du registrerer deg som Mystery Shopper, inngås det en arbeidsavtale som formelt gjør SeeYou til din arbeidsgiver. Dette innebærer at SeeYou betaler skatt i henhold til ditt skattekort, innberetter til selvangivelsen, betaler sosiale avgifter som arbeidsgiveravgift, utbetaler feriepenger og alt annet som er pålagt norske arbeidsgivere.

Hvilken lønn du får, hvilke produkter du eventuelt kan kjøpe og om det er reisedekning får du alltid vite før du søker på oppdraget.

Hva skal man gjøre i butikken eller i kontakt med et kundesenter?

Du skal alltid oppfattes som en helt vanlig kunde for medarbeiderne du møter. I prosjektmanualen finner du informasjon om hva slags produkt/tjeneste/løsning du skal være interessert i, hvilke spørsmål du skal stille til medarbeiderne, eventuelle ting du skal ta bilde av eller se/lytte spesielt etter og annet knyttet til oppdraget. Som regel kan du dikte opp en historie basert på deg og ditt. Dette gjør at historien ligger så nært virkeligheten som mulig, og da slipper du å «spille skuespill» eller gjøre noe du ikke er komfortabel med.

Hensikten med undersøkelsen er at ledelsen og medarbeiderne i butikken skal forstå hvordan butikken oppleves gjennom kundens øyne. Derfor er det viktig at du ikke oppfører deg som en vanskelig eller kritisk kunde, men er en interessert og velvillig kunde. Utfør oppdraget slik det er naturlig for deg.

Hvordan rapporterer jeg etter å ha besøkt butikken?

Når du har besøkt butikken eller kontaktet kundesenteret, må du rapportere hva du har opplevd i løpet av 24 timer. Hvilke spørsmål som skal besvares varierer fra oppdrag til oppdrag, men du får vite dem på forhånd i prosjektmanualen. Du finner spørreskjemaet når du er logget inn i vårt system og ser på oppdraget du utfører.

Rapporten du leverer leses av butikksjefer, kjedeledere, kjøpesenterledere, markedssjefer, kundesenterledere og salgssjefer. En Mystery Shopping-rapport har stor påvirkning på menneskene som jobber i butikken og på kundesenteret, og er en del av grunnlaget når kundesentre, butikker, butikkjeder og kjøpesentre velger sine strategier. Som Mystery Shopper har du stor påvirkningskraft og det er derfor veldig viktig at du er nøyaktig og korrekt både når du gjennomfører oppdraget og når du rapporterer.

Som regel er spørsmålene en kombinasjon av at du krysser av for ulike alternativer, og kommentarfelter hvor vi ber deg beskrive hva du opplevde med dine egne ord. Hvor omfattende spørreskjemaet er varierer fra oppdrag til oppdrag, men normalt tar det 10-15 minutter å svare på alle spørsmålene og skrive kommentarene på en god måte.

Du rapporterer ved å logge deg inn på våre nettsider. Dersom du ønsker å bruke mobilen, anbefaler vi mobilappen MobiAudit, som du kan lese om her.

Når du har sendt inn spørreskjemaet, vil prosjektleder i SeeYou lese over besvarelsen og godkjenne den. Om det er noe som mangler eller vi ikke forstår, vil vi normalt ta kontakt med deg på telefon eller e-post og vi sender spørreskjemaet tilbake til deg i systemet, sammen med en e-post hvor vi forklarer hva du må gjøre. Når besvarelsen er godkjent, sendes rapporten videre til oppdragsgiver. Det er ofte viktig for oppdragsgiver at det går så kort tid som mulig fra du har besøkt butikken eller kontaktet kundesenteret til de har rapporten, og om noe må utbedres før vi kan godkjenne rapporten er vi opptatt av at du gjør dette raskt.

Hva slags oppdrag får jeg?

Det er veldig stor variasjon i oppdragene våre, og du velger selv hvilke oppdrag du ønsker å løse. Det kan være at du skal oppsøke en bilforhandler og være interessert i en spesiell bil. Det kan være at du skal få hjelp til å kjøpe en gave hos en kjøkkenbutikk eller bokhandel. Det kan være at du skal ringe et kundesenter og stille spørsmål om tjenestene de tilbyr. Det kan være at du skal oppsøke en frisørsalong for å klippe håret eller en restaurant for å spise et måltid. Du velger selv hvilke av de tilgjengelige oppdragene du ønsker å utføre og vi velger hvilke shoppere som får gjennomføre de enkelte oppdragene, basert på historikk og kvalitet i gjennomføring av oppdrag, oppdragsgivers ønsker og behov og andre ting.

Når du registrerer deg, ber vi om en del informasjon om deg. Noe av informasjonen er frivillig å fylle ut, samtidig er det lettere for oss å tilby deg interessante oppdrag som passer når vi vet mer om deg. Husk også at du aldri blir pålagt å løse et oppdrag du ikke ønsker. Du trenger bare å søke på de oppdragene som du ønsker å gjennomføre.

Vil du lese mer om hva vi gjør for noen av kundene våre, kan du lese litt om det her.

Hvem er egentlig SeeYou?

Vi er Norges største leverandør av Mystery Shopping. Flere tusen mennesker er allerede registrert som Mystery Shoppere hos oss, og vi behøver alltid flere! Vi er et norsk selskap med 6 heltidsansatte rådgivere og prosjektledere, som holder til i Oslo sentrum. I løpet av et år rapporterer vi over 15.000 kundeopplevelser til ulike bedrifter. Vi deler ut Kundeserviceprisen hvor vi kårer årets beste kundesenter, vi holder foredrag og kurs og vi gjør mange ulike undersøkelser for å hjelpe oppdragsgiverne våre med å få mer fornøyde kunder. Vi er også medlem av den internasjonale organisasjonen Mystery Shopping Providers Association (MSPA).

Vi håper du har lyst til å bli Mystery Shopper hos oss og at du registrerer deg hos oss! Har du spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

 

Registrer deg som Mystery Shopper her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!