Personvernerklæring – SeeYou as

SeeYou tar ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om behandling av dine personopplysninger og formålet med behandlingen.

Alle våre Mystery Shoppere har, i vårt IT system Shopmetrics, registrert sine personopplysninger som SeeYou forvalter slik at man kan gjennomføre kundeundersøkelse oppdrag og få lønn for disse. Alle data samlet inn i vårt IT system er vårt ansvar og vil bli behandlet på riktig måte.

SeeYou sin behandling av dine personopplysninger er regulert av den enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Henvendelser og spørsmål om personvern og personlige data kan sendes til info@seeyou.no

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som Mystery Shopper. Dette omfatter bl. a. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer og bankkontonummer. Personnummer og bankkontonummer er innhentet for at vi skal kunne betale deg lønn for oppdragene og innrapportere disse i henhold loven. Disse opplysningene har du oppgitt da du registrerte deg som Mystery Shopper hos SeeYou.

Det rettslige grunnlaget for SeeYou sin behandling av dine personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsavtalen med deg, og at behandlingen er nødvendig for at SeeYou skal kunne overholde sine rettslige forpliktelser etter loven.

SeeYou AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som brukes i forbindelse med leveranse av våre produkter og tjenester.

Alle dine personopplysninger vil alltid bli behandlet i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Vi trenger dine personopplysninger for å gjennomføre kundeundersøkelser for SeeYou. Vi bruker disse opplysningene til å gi deg mest mulig relevant informasjon i forhold til oppdrag i SeeYou som passer for deg. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser, kan du når som helst reservere deg mot dette via Min side i Shopmetrics.

Det er kun ansatte i SeeYou som behandler dine personopplysninger og disse er underlagt taushetsplikt.

Lagring av personopplysninger

SeeYou lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller lovpålagte plikter vi har gjennom for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen. Når vi ikke lenger har behov for å lagre dine personopplysninger, vil de bli slettet.

Deling av personopplysninger

I visse tilfeller, deler vi og/eller er forpliktet til å dele personopplysningene dine med tredjeparter utenfor SeeYou for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor, herunder lovbestemte forpliktelser. Disse partene vil opptre som behandlingsansvarlige for personopplysningene dine, og de vil være ansvarlig for å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning. Slike tredjeparter vil bl. a. omfatte offentlige myndigheter (for eksempel skattemyndigheter), eksterne rådgivere (for eksempel advokater, revisorer), finansinstitusjoner og politi og offentlige påtalemyndigheter.

Personopplysningene er registrert/lagret i IT systemet Shopmetrics hos vår partner Research Metrics LLC. Dette selskapet er ISO sertifisert og systemet innfrir alle GDPR krav. Du vil fortløpende bli oppdatert på hvordan systemet endres via IT systemet eller informasjon fra SeeYou.

Innlogging på min side

Når du logger deg inn på SeeYou sine nettsider i Shopmetrics, opptrer du ikke lenger anonymt. Systemet registrerer automatisk når du var inne og hva du har gjort. Denne informasjonen brukes kun av SeeYou i forbindelse med oppdrag du gjør/skal gjøre for SeeYou.

Rettigheter etter personopplysningsloven

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter:

Dersom du mener at SeeYou behandler personopplysninger ulovlig, har du rett til å klage til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.

Henvendelser knyttet til SeeYou sin behandling av dine personopplysninger kan rettes til info@seeyou.no eller tlf.: 400 02 355.

Endring av personvernreglene

Når vi endrer våre personvernregler, vil vi gjøre deg oppmerksom på det enten ved å sende deg et varsel eller ved at vi endrer dato for når personvernregler og vilkår er oppdatert. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på våre nettsider.

Oslo, 26. juni, 2018

Meld deg på vårt nyhetsbrev!