Konsept- og Kampanjeoppfølging

Forsikre deg om at butikkene etterlever konseptet og optimaliserer kampanjer

De aller fleste markedssjefer innen retail opplever frustrasjon over at butikker ikke følger opp lokalt når man bruker store ressurser på å utvikle kampanjer som skal trekke trafikk til butikk. Kjeder kan bruke millioner på utvikling av flotte konsepter som optimaliserer for salget i butikk – men som butikkene lokalt ikke etterlever. Dette fører til at man bryter «kontrakten med kunden» som inngås i markedsføringen, og skaper minst like mye frustrasjon for kunden som for markedssjefen!

SeeYou tilbyr flere ulike metoder for å hjelpe kjeder med å få maksimalt igjen for markedsføringen. Fra senior rådgivere som besøker butikkene og følger opp hver enkelt butikksjef på kjedeledelsens vegne, til enkle mobilapp-baserte systemer hvor butikkene selv rapporterer inn sin egen oppfølging av kampanjen eller konseptet. Felles for metodene er at kjedeledelsen får status på oppfølging av kampanje eller konsept i hver enkelt butikk, inkludert et verktøy for oppfølging, butikkene får et incentiv for å følge retningslinjene når de vet at det skal rapporteres, og samtidig får man dokumentasjon til leverandører og andre som har interesser i kampanjen.

Klar butikk

Det mest populære produktet kalles «Klar Butikk», og er basert på en mobilapp. Løsningen benyttes ofte i forbindelse med kampanjer i kjeden, hvor markedssjefen noen dager før kampanjestart informerer SeeYou raskt hvordan han/hun forventer at butikkene skal ta ut kampanjen lokalt. SeeYou tilrettelegger, håndterer all administrasjon og oppfølging. Butikkene får et varsel i mobilappen sammen med en e-post, som forteller at det er på tide å melde «Klar Butikk». I appen følger butikkene en enkel steg-for-steg liste som veileder dem til å ta bilder på spesifikke steder, svare på spørsmål og innen 5 minutter har de meldt butikken klar. Hver eneste runde er selvsagt skreddersydd, ikke bare til kjeden, men til den enkelte kampanje.

I den andre enden sitter kjedeledelsen med sin mobilapp (også tilgjengelig i sky-løsning på desktop), og ser rapportene strømme inn fortløpende. De ser bilder fra butikkene og status i kjeden, fordelt på regioner eller distrikter i henhold til kjedens egen struktur. Eventuell oppfølging av butikker som ikke rapporterer tar SeeYou seg av.

Kampanje-/Konseptsjekk med shopper

En variant som går grundigere til verks, samtidig som den ikke belaster butikken med administrativ oppgave, er å bruke våre mystery shoppere til å utføre konseptsjekken. Denne kan gjerne kombineres med et mystery shopping-oppdrag hvor man også får tilbakemelding på selgernes oppfølging av et konsept eller en kampanje, ved å gjennomføre en samtale som er relevant for den aktuelle kampanjen/konseptet. På forhånd har shopperen fått en liste over konsept- eller kampanjeelementer denne skal se etter og eventuelt diskret dokumentere med mobilkamera. Dette kan både være elementer som skal være på plass (f.eks. en plakat i inngangspartiet) eller elementer som skal være fjernet (f.eks. gamle logoer).

Shopperen rapporterer så tilbake til SeeYou, som kvalitetssikrer og formidler rapporten videre til kjedeledelsen.

Konseptsjekk med rådgiver

Ved utrulling av større konseptendringer, f.eks. i forbindelse med oppkjøp av konkurrenter eller omveltning av kjedekonsept, er det gjerne behov for tett oppfølging lokalt. Men det er grenser for hvor mange steder kjedeledelsen kan være til stede på én gang. SeeYou tilbyr derfor en oppfølging av butikker lokalt med våre senior rådgivere, som kan representere kjedeledelsen og på den måten sikre suksess i hver enkelt butikk. Våre senior rådgivere har lang retailerfaring, ofte som butikksjef selv, og har i tillegg mye kompetanse om konseptutvikling og -kommunikasjon.

Senior rådgiver starter med å besøke butikken som mystery shopper, og gjennomfører en komplett konseptsjekk. Når sjekken er utført, tar rådgiveren kontakt med butikksjef, og gjennomgår rapporten sammen med denne. Rådgiver har selvfølgelig satt seg grundig inn i konseptet på forhånd, og kjenner dette til fingerspissene. Han/hun kan argumentere for konseptet og kjenner til eventuelt lokalt slingringsmonn som er lagt inn.

Våre oppdragsgivere på Konsept- og Kampanjeoppfølging er restauranter, frisørkjeder, kjøpesentre og butikkjeder. Felles for dem alle er at de forstår viktigheten av å møte forventningene markedsføring skaper når kundene kommer til butikken.

Vil du se eksempler på oppdrag vi har løst? Les våre Kundecaser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!