Måle effekt av POS-kommunikasjon

23. mars 2018   17:04

Produkt

Kundeadferdsanalyse + Intervju

Oppdraget

I Telenors butikker er det flere skjermer og andre flater med ulike reklamebudskap. Telenor ønsket innsikt i hvilke budskap som ble oppfattet av kundene, og hvordan dette påvirket salget i butikkene.

Metode

Gjennom adferdsanalyse avdekket SeeYou hvilke skjermer og andre reklameflater kundene så, fra de beveget seg mot butikken til de hadde utført sitt ærend og gått videre. Gjennom intervjuer av kundene avdekket SeeYou hvilke reklamebudskap kundene hadde oppfattet, hvordan de tolket dem og i hvor stor grad de likte utformingen av budskapene. Gjennom dybdeintervjuer av selgere avdekket SeeYou hvordan man i salgsprosessen benytter den sentralt styrte reklamekommunikasjonen i som salgsverktøy i det daglige arbeidet i butikken.

Kundens uttalelse

«Undersøkelsen fra SeeYou ga god innsikt i forhold til kommunikasjonen vi har i butikk. Hva som fungerer godt og mindre godt. Rapporten er utformet slik at den er et nyttig verktøy for oss å jobbe med videre. Vi fikk gode kvalitative svar på en del ting som vi hadde behov for å teste.»

Turid Holden
Salgs- og markedsføringssjef i Telenorbutikken

Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Nytt og nyttig Vis alle ›

Meld deg på vårt nyhetsbrev!