Kampanjesjekk – En lønnsom investering

7. august 2017   15:51

Kampanjer er i dag en vesentlig businesstrategi for de aller fleste kjeder. Har man imidlertid 100 % kontroll på hvordan det gjennomføres i butikk og at man maksimerer potensialet?

Våre undersøkelser tyder på at dette ikke skjer, her er det rom for store forbedringer. Her er en guide for hvordan utføre en Kampanjesjekk og de fordeler dette medbringer.

Hvorfor utføre Kampanjer?

Sett fra en kjedes synspunkt, er det flere grunner for at man har kampanjer:

  1. Man ønsker å øke trafikken til butikkene
  2. Man ønsker å skape lojalitet til kundene ved å jevnlig gi gode tilbud
  3. Medlemsbaserte kjeder gir spesialtilbud til egne medlemmer for å verdsette disse, og med spesielle kampanjetilbud, få de til å preferere nettopp deres butikk
  4. Man ønsker mersalg, da man vet at når man først har fått kunden i butikken, så vil de også kjøpe andre varer til ordinære priser
  5. Man har en oppsalgsstrategi der kunden blir informert om og blir anbefalt dyrere produkter som gir kundene en merverdi. Kjedene får dermed får solgt andre varer til ordinær pris

Når man i tillegg vet at kjedene ofte gjennom større volumer får kjøpt kampanjevarer til ekstra lave priser fra leverandørene, så er ikke alltid kampanjer noe man ikke tjener penger på. Ofte kan man til og med holde det prosentvise marginbildet som en ordinær vare.

At kundene liker kampanjer er hevet over tvil. Det er en grunn til at flere store kjeder ukentlig sender ut egne kampanjeaviser, som man vet at vil trekke folk til butikken. Det er få ting som irriterer en kunde mer enn å komme til en butikk og oppleve at butikken ikke har kampanjevaren. I forbindelse med en kampanje, vil besøket ofte være målrettet. Kunden kommer derfor ofte til butikken med kampanjeavisen i hånden, hvor han/hun søker et konkret produkt.

En godt forberedt kampanje

Ofte vil kunden føle en stor grad frustrasjon, ved å ikke få kjøpt det ønskede produktet. Men sett ifra butikken og kjedens ståsted, er det ofte helt andre utfordringer som gjør at man ikke får ønsket effekt av en kampanje. En godt forberedt kampanje kan lett innfri på alle ønskede områder. Butikken må alltid være forberedt på følgende områder:

Gjennom kampanjemålinger for flere kunder, har SeeYou avdekket kampanjegjennomføringen i butikk, og det er ofte store behov for forbedringer.

Hvordan utføre en kampanjesjekk

En kampanjesjekk gjennomføres ved at man lager en kontrolliste pr. produkt over aktuelle forhold som skal sjekkes:

Videre bør man sjekke forhold som plakatering i butikk og de ansattes kunnskap om produktet. Desto viktigere er også de ansattes kunnskap om og evne til å kunne tilby alternative produkter, naturlige tilleggsprodukter og evt. oppsalgsprodukter.

Ved å legge en slik kampanjesjekk på startdagen til en kampanje, kan man ved rask rapportering allerede dagen etter, levere kjeden oppdatert informasjon på gjennomføring i butikk. Man kan da både avdekke styrker og svakheter i selve kampanjegjennomføringen, samt hvordan butikken har gjennomført sin del av kampanjen.

Foruten kundeopplevelsen, vil en godt gjennomført kampanje også kunne ha store konsekvenser i forhold til salg og inntjening. Sett fra en kostnadsside kan man avdekke om investeringen er vellykket i forhold til at produsert materiell blir brukt (her er det i dag ofte mye som blir kastet). Salgsmessig kan man avdekke om butikken og selgeren er forberedt, og at man utnytter kampanjens første mål om å få kunden til butikken og derav maksimere salget.

Hva som virkelig skjer der ute er det få som vet 100% sikkert. Ta kontakt med oss i SeeYou for å ta en test – finn ut hvor god eller dårlig din kjede er! Det kan fort bli en svært lønnsom investering.

Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Nytt og nyttig Vis alle ›

Meld deg på vårt nyhetsbrev!