Kampanjeoppfølging

– om du vil vite hvordan kunden opplever kampanje i butikk

Det er verdt å vite

Den som sa at det du ikke vet har du ikke vondt av, drev ikke butikk. Dersom det er problemer med aktiviteter og kampanjer, noen ikke ber om hjelp når de trenger det eller ikke blir hørt når de ber om det, kan det få økonomiske konsekvenser. Bryr du deg om kronene, bør du bruke ørene. Kampanjeoppfølging er en nettbasert måte å lytte på som kan omsettes i handling – og dermed i kroner og øre – umiddelbart.

Kampanjeoppfølging gir svar

Er kampanjemateriellet på plass? Er de avtalte aktivitetene i gang? Blir opplæringen og informasjonen gjennomført? Hvilke butikker trenger ekstra hjelp? Kommer kundens synspunkter helt frem til hovedkontoret? Blir medarbeidere med smarte løsninger hørt?
Kampanjeoppfølging er et nettbasert rapporteringsverktøy som gjør det enklere og kjappere å følge opp og fange opp det som er viktig. Ansatte på alle nivåer og eksternt personell kan logge seg på – om det er ønskelig.

De ansatte som får tilgang til systemet blir koblet opp mot sine butikker. De må svare på en rekke relevante spørsmål. Disse svarene kan avleses direkte i rapporteringsverktøyet. Slik får dere, på en systematisk måte, kontroll på hva som egentlig skjer ute i butikkene, og kan iverksette tiltak raskt og effektivt.

Kampanjeoppfølging

Dine eller våre?

Du kan godt la dine egne ansatte besvare spørsmål, rapportere kampanjestatus, intervjue kunder og bekrefte at opplæringsprogrammer er gjennomført o.l. Eller du kan bruke våre observatører til disse oppgavene. Det handler om hvilke behov og ressurser du har.