Markedspulsen

– om du vil vite hvordan kunden opplever din butikk og dine ansatte

Direkte tilbakemeldinger fra kundene

Kundeopplevelse i dag dreier seg om flere forhold. Hvordan opplevde kundene butikken, servicen, vareutvalget. Gjennom Mystery Shopping kan vi avdekke hva som skjer i selve kundemøtet mellom en medarbeider og kunden. Gjennom direkte tilbakemeldinger fra kundene, Markedspulsen, kan vi avdekke hva kundene opplevde på flere områder under sitt besøk i butikken.

Markedspulsen forteller deg hva kundene mener om din butikk

Gjennom å få direkte tilbakemeldinger fra kundene, kan du på en effektiv måte få et stort antall meninger om hva du må forbedre deg på.

Gjennom vår metode med en direkte link til et svarskjema i vår dataløsning, har vi på en kostnadseffektiv måte utviklet en løsning som gir din bedrift svært nyttige tilbakemeldinger fra kundene. Vi lager et visittkort med en web-link som deles ut i butikken. Kundene svarer direkte via linken på spørsmålene i SeeYous dataløsning.

Riktige spørsmål gir riktige svar

Vi arrangerer først en felles workshop med deg som kunde, utarbeider et spørreskjema, hva som er målsetningen og hvordan resultatene skal behandles og formidles. Hver bedrift er unik. Vi måler kun det som er viktig for dere. All informasjon legges inn i vårt nettbaserte rapporteringsverktøy hvor du kan finne resultatene med en gang etter at en kunde har registrert sine svar. Resultatene kan komme opp i et ferdig målkort eller at vi etter hver runde med Markedspulsen presenterer en rapport med analyse, trender og konkrete tilbakemeldinger på forslag til endringer.

Markedspulsen

Bruk av Markedspulsen gir mange positive utslag:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!