Smittevern sosial distanse

Kvalitetssikring av smittevern

I både retail og restaurant har god orden og godt renhold alltid vært viktig. I 2020 har fokuset på renhold og smittevern økt og myndighetene har innført nye krav og retningslinjer. Hvordan håndterer dere disse nye rammebetingelsene?

Våren 2020 kommer alle i retail og restauranter til å huske lenge. Myndighetene innførte restriksjoner vi ikke har satt maken til på mange tiår. Målet var å begrense smitte av korona i Norge. Uavhengig av hva man mener om effekten og restriksjonene, har situasjonen fått store konsekvenser for norsk næringsliv. Hvordan fremtiden blir, skal ikke vi spå om. Det vi i SeeYou ønsker, er å bidra til en trygg normalisering av samfunnet gjennom kvalitetssikring av smittevern og tiltak i retail og restauranter.

SmittevernSmittevern desinfeksjon

Ettersom myndighetene åpner opp flere og flere deler av samfunnet igjen, stilles det krav til aktørene i disse bransjene. For retail og restaurant betyr dette alt fra begrensning av antallet kunder eller gjester i lokalet, via tilgang til desinfeksjonsmiddel, til pleksiglass og gulvmerking. Mulighetene er mange og sjansen for å glemme eller gjøre feil øker. For myndighetene er det vesentlig at hver og en butikk og restaurant er sitt ansvar bevisst og deltar i arbeidet med å forebygge smitte. For de ansvarlige i butikken og restauranten betyr dette enda mer å kontrollere og enda mer å overvåke. Her kan SeeYou bistå.

Kvalitetssikring av smittevern

Det er i hovedsak 2 utfordringer som er vesentlige for en ansvarlig i butikk og restaurant. Det ene er at krav og ordninger fra myndighetenes side utvikles og endres løpende. Dette medfører at det kan være utfordrende å beholde oversikten og kommunisere nye krav til egen virksomhet til en hver tid. Det andre er det faktum at ettersom butikker og restauranter åpner og normaliseres øker antallet medarbeidere og ledere på jobb, som øker mulighetene for at noen glemmer eller ikke gjennomfører de nødvendige rutinene. Den økte kompleksiteten og det økende antallet involverte betyr større utfordringer med å kvalitetssikre gjennomføringen av smitteverntiltakene.

Smittevern sosial distanse

Hjelp til selvhjelp

SeeYou er Norges ledende selskap innen måling av kundeopplevelse i butikk, restaurant og kundesentre. Siden 2002 har vi arbeidet med å kvalitetssikre og bistå i utviklingen av rutiner og prestasjoner for en lang rekke store og små selskaper. Våre Mystery Shoppere er lokalisert rundt om i hele Norge. Våre medarbeidere er utdannet og trent til å se etter konkret atferd. Samtidig kan de observerer fysiske løsninger og løpende rutinegjennomføring i de fleste miljøer. Vi tilpasser atferden etter de behov og ønsker dere har.

Ved hjelp av deres beskrivelser av rutiner og krav til medarbeiderne, utarbeider vi prosjektmanualer våre medarbeidere benytter som utgangspunkt for sine besøk i deres butikker eller restauranter. I tillegg kan Mystery Shopperne observere butikkens eller restaurantens gjennomføring av FHI sine retningslinjer og andre myndighetskrav. Våre Mystery Shoppere kan agere alminnelige kunder eller de kan tilkjennegi seg og etterspørre konkrete elementer i deres rutiner fra medarbeiderne.

Rapportering

SeeYou benytter en webbasert løsning for innhenting av informasjon og data. Løsningen, Shopmetrics, er verdens ledende system for Mystery Shopping. Våre Mystery Shoppere vurderer alle sjekkpunkter knyttet til smittevern direkte i denne løsningen og besvarer spørmål dere ønsker besvart. I tillegg kan Mystery Shopper lastes opp bilder av desinfeksjonsmidler, køordninger, bruk av verneutstyr og lignende. Basert på deres behov får dere automatisk og løpende tilsendt rapporter, med avtalt innhold, fra besøkte butikker eller restauranter. Rapporten inneholder all ønsket informasjon, som svar på spørsmål, vurderinger, kommentarer og bilder og rapportene sendes til aktuelle mottakere hos dere.

For kjedebutikker og -restauranter leveres totalrapport, med ønsket intervall, til kjedeledelsen. Strukturen sikrer løpende rapportering, mulighet til korrigering underveis og fleksibilitet til å endre både antall og frekvens for besøk. Ved behov sendes også eventuelle avviksrapporter til relevante mottakere, for å sikre hurtig utbedring av avvik.

Smittevern prosess Målsetning

Vi er alle interessert i å normalisere situasjonen rundt korona og smittevern så raskt og effektivt som mulig. Hver butikk, kjede og restaurant er ansvarlige for å tilrettelegge og gjennomføre relevante rutiner og forordninger, for å sikre at de følger alle myndighetenes retningslinjer og bidrar til en vellykket gjenåpning av samfunnet. Resultatet av gode rutiner og forordninger er trygge medarbeidere og ledere og at kundene føler seg ivaretatt på en god måte. Gjennom vårt bidrag med kvalitetssjekk av smittevern hos dere, kan vi sammen sikre at normaliseringen går raskere og tryggere, for alle.

Kontakt oss i SeeYou for en uforpliktende snakk om hvordan vi kan bistå med kvalitetssikring av smittevern for dere!

Les om våre andre produkter.

Her finner du FHIs temaside om korona.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!