Kundeadferdsanalyse

Forstå hvorfor kundene gjør som de gjør i butikken din

Kundestrømsanalyser er for mange et svært nyttig verktøy for å optimalisere vareplasseringen og butikkutformingen. Hvordan beveger kunden seg i butikken min? Ved hjelp av moderne teknologi, som varmesøkende kameraer, kan man få et kontinuerlig bilde av kundestrømmen i butikken. Men i SeeYou spør vi alltid hvorfor. For å svare på det trengs mer enn varmesøkende kameraer.

Lønnsomme svar

Med en kombinasjon av teknologi og godt trente observatører kombinerer vi den klassiske kundestrømsanalysen med adferdsobservasjoner, og finner svar som gir direkte utslag på butikkens lønnsomhet og fornøyde kunder.

Hvordan beveger de som har med barn i butikken seg i forhold til de som går alene? Hvor i butikken tar kundene oftest kontakt med en selger? Hvilken adferd har unge kunder sammenlignet med eldre? Kvinner sammenlignet med menn? Hvilke skjermer, plakater og produktutstillinger får mest oppmerksomhet? Hvilke produkter tar kundene på, og hvilke går de rett forbi? Hvordan skiller adferden hos de som faktisk kjøper noe seg fra de som «bare titter»?

Positive endringer

Alle butikker har forbedringspotensial, og vi har aldri opplevd at en kundeadferdsanalyse ikke har ført til positive endringer i butikken. Ofte kan små grep gjøre store forskjeller. Mest nyttig er analysen likevel i forbindelse med endring av konsept, interiør eller ved innredning av nye lokaler. Både som grunnlag for en god planleggingsprosess, og som kontrollfunksjon så vi vet at endringene vi innførte virket etter planen.

Våre oppdragsgivere på Kundeadferdsanalyse er kjøpesentre, butikkjeder og enkeltstående butikker. Felles for dem alle er at de har forstått at innsikt i kundenes adferd sikrer lønnsomhet, fornøyde medarbeidere og lojale kunder som kjøper mer og oftere.

Vi utfører jevnlig Kundeadferdsanalyser i faghandler og dagligvare, fra store varehus til kiosker og små faghandlere.

Vil du se eksempler på Kundeadferdsanalyser vi har utført? Les våre Kundecaser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!