Kundestrømsanalyser

– om du vil vite hvordan du kan optimalisere butikkutforming og vareplassering

Følg strømmen!

Enhver butikksjef vil vite hvor kundene beveger seg, og hvor de stopper, når de shopper. Kundestrømsanalyse er et perfekt redskap for alle som vil optimalisere flyten i butikken.
Men det hele begynner med et prosjektmøte der målsetningene defineres. Hvilke deler av butikken skal analyseres? Hvilke aktiviteter skal registreres og hvilke egenskaper er det viktig å finne ut mer om?
Kundestrømsanalyse gir svar

En nøyaktig tegning av butikken og innredningen blir laget. Observatørene tegner inn kundenes bevegelser i lokalet, og registrerer hva de gjør

Ja, hvor går kundene? Hvor stopper de? Hva tar de på? Hva tar de med seg til kassa? Hvor lenge er de i butikken? SeeYou kan svare deg på disse spørsmålene, men enda viktigere, hjelpe deg med å tolke kundenes bevegelsesmønster og foreslå endringer som bedrer kundeopplevelsen.

Alle butikker kan forbedres

Hvilke konkrete resultater kan man oppnå av analysen som blir foretatt i butikkene? Vel, du får se hvor de «varme» og «kalde» sonene i butikken er. Hva kunden ser og hvordan de reagerer på det de ser. Du kan kartlegge kundenes kjøpsmønster og få en forståelse av hvordan plasseringen av hyller og varer vil påvirke kundestrømmen. Går menn og kvinner samme vei i butikken? Er unge i butikken lengre enn eldre? Har de som handler noe spesielt også et spesielt handlemønster?
Kunnskapen fra Kundestrømsanalysen gir et komplett bilde av kundens bevegelsesmønster og hva det er som påvirker det. Du får et godt grunnlag for å igangsette effektive tiltak og dermed bidra til økt salg og kundeopplevelse.