Treningspartner

«Treningspartner er en av Norges største forhandlere av treningsutstyr til privatpersoner og bedrifter, og vi møter kundene i mange ulike kanaler. Vi har butikk, nettbutikk, chat, sosiale medier, blogg og messer for å nevne noen steder vi møter kundene våre.

Undersøkelsene fra SeeYou gir et unikt innblikk i hvordan kundene opplever oss i de ulike kanalene, og hjelper oss å fokusere på de rette stedene i forhold til hva kundene opplever. Det er utrolig lærerikt å se samspillet mellom nettsider, butikk og direkte kommunikasjon – hvordan forventningene og holdningene til oss endrer seg.

Vi selger komplekse og plasskrevende produkter som er en relativt stor investering for mange, og da er vi helt avhengig av å vinne kundens tillit fra første stund, uansett hvor kunden møter oss første gang.»

Lars Thomassen | Daglig Leder | Treningspartner AS

Chess

«Vi i Chess her helt siden 2011 brukt SeeYou til å utføre Mystery Calling samtaler til våre kunder. Dette har vi gjort som et ledd av en kontinuerlig forbedringsreise. Vi har i disse testene målt blant annet:

  • Vår IVR (Interactvie Voice Response)
  • Forespørsel og mottak kundesenteret
  • Behovsavklaring, rådgivning og løsning
  • Avslutningen
  • Samtalen som helhet- totalinntrykk

Resultatene fra disse undersøkelsene har blitt brukt til trening og forbedringer av våre leveranser. Dette har igjen ført til at vi de siste årene kontinuerlig har forbedret våre leveranser og etablert oss helt i toppen som et av Norges beste kundesenter.

Vi har de siste årene vunnet en rekke kundeservicepriser https://www.chess.no/hjelp/best-i-test.
SeeYou er en engasjert og seriøs aktør som gjennomfører hele prosessen på en ryddig og oversiktlig måte. De er også behjelpelig med presentasjon og gjennomgang etter utført test.
Vi har svært gode erfaringer med bruk at SeeYou og kan anbefale de på det varmeste.»

Irene Fauskanger | Head of Customer Operation Chess

Fursetgruppen

«Fursetgruppen restaurant group er en stor, fremgangsrik og godt etablert restaurantgruppe som er under stadig utvikling. For å nå våre mål rundt profil- og gjestehåndtering må vi kvalitetssikre at alle våre unike konsepter følger de standarder vi setter. Ett av verktøyene vi bruker til dette er Mystery Guest. Gjestene må igjennom et fast opplegg fra reservasjon til avskjed og rapporterer tilbake til Fursetgruppen i henhold til verktøy vi har utviklet sammen med SeeYou.
SeeYou AS har levert verktøyet som gjenspeiler gjestebesøkene i våre restauranter, samt rapporteringen som kontinuerlig er under utvikling, siden 2009.  SeeYou AS leverer personlige og levende besvarelser som vi bruker til å sette i gang nødvendige tiltak der det er nødvendig, og brukes som en del av opplæringen av våre ansatte.»

Line Akerlind
Booking og Systemansvarlig i Fursetgruppen restaurant group
Bjørn Tore Furset AS

Viasat

«SeeYou har nylig utført 3 undersøkelser for oss:

  1. Kompetanse kartlegging på kundesenteret
  2. Intervjuer med nye kunder rundt bestillingsløpet på web
  3. En ‘ny kunde’ telefonundersøkelse til vårt kundesenter

Alle undersøkelser ble utført grundig og til avtalt tid, hvor en detaljrik rapport ble oversendt til oss med utdypende informasjon rundt det vi ønsket å finne ut.

Vi har hatt meget stor nytte av undersøkelsene. Alle undersøkelsene gav oss et godt grunnlag for videre arbeid, fra et kundeperspektiv, ved å enten bekrefte våre teorier rundt forbedringspotensialet og/eller avdekke andre områder til forbedring.»

Daniel Jahren – Customer & Sales Manager Viasat

Norli Bokhandel

«Norli gjennomfører 9 runder med Mystery Shopping i året for å avdekke hvordan kunden blir tatt, hvor kunden blir behandlet i selve kjøpsprosessen og det som skjer i kassen og selve avskjeden. Undersøkelsen brukes til noe positivt, og det er en investering i våre ansatte» sier driftssjef i Norli, Espen Enberg. «Det hjelper ikke med planogrammer og riktig sortiment hvis ikke butikkselgerne jobber godt og riktig med kundene», sier Enberg.

DHL

«Vi i DHL Express bruker SeeYou månedlig for å overvåke vår kvalitet på samtalene i kundesenteret vårt. Vi gjennomfører interne undersøkelser hver måned for alle agenter for å se på hver enkelt ansatt sin kvalitet. For å få et objektivt inntrykk av hva våre kunder opplever, ønsker vi å få en tilbakemelding fra noen som er helt nøytrale. Dette gjør at vi kan sammenligne den interne og den eksterne kvaliteten. Da vi startet med SeeYou for mange år siden, så vi at det var et større sprik i opplevelsen enn det vi ser i dag. Kvaliteten var mildt sagt varierende, og vi hadde et stort forbedringspotensial. Nå er stort sett undersøkelsene helt like, både den interne og den eksterne. Dette viser oss at vi har tatt tak i de kvalitetsutfordringene vi har hatt, og fått en mye bedre oversikt over hvor vi bør legge opplæring og fokus. Dette har igjen gjort at vi har en meget god kvalitet, og vi har vunnet kundeserviceprisen 4 år på rad. Enda viktigere enn dette er tilbakemeldingene vi får fra kundene som viser at det vi har gjort har ført til en bedre kundeopplevelse for alle kundene våre. For oss er dette en viktig del i vårt kvalitetsarbeid, uten tvil!»

Nina Bjørlo, Head of Customer Service, DHL Express